Wapens

 Bij SV Axionikos wordt voornamelijk geschermd met mechanische wapens. Alleen bij degen wordt elektrisch geschermd. Bij mechanische wapens wordt een treffer van de tegenstander aangegeven door de speler zelf. Bij een elektrisch wapen wordt een treffer door een onafhankelijk apparaat aangegeven. Het apparaat geeft een treffer aan via een combinatie van licht en geluid. Daar bij ons de nadruk ligt op het recreatief beoefenen van de schermsport, gebruiken wij voornamelijk mechanische wapens. Alleen bij degen wordt wel elektrisch geschermd omdat hier niet alleen de treffer van belang is maar ook of hier genoeg druk achter zit.

 Binnen schermen draait alles feitelijk om het wapen. Zoals eerder vermeld zijn er drie wapens: floret, sabel en degen. Het verschil in de wapens is te verklaren vanuit hun oorsprong in het verleden.

 Vroeger werd de degen vooral gebruikt bij duels. Vandaar dat de degen een redelijk robuust wapen is. Het heeft een grote kom om zo de hand te beschermen. Immers in een duel gaat het erom de tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen. Een onbeschermde hand is een ideaal doelwit omdat als deze geraakt wordt, de kans groot is dat je het wapen laat vallen en de tegenstander je  vervolgens kan neersteken.

Zoals gezegd is de degen zeer robuust en als je ergens op steekt, buigt het nauwelijks mee. Ook dit helpt mee om maximale schade toe te brengen.

 De floret is een veel kleiner, lichter en buigzamer wapen. Het was vroeger het oefenwapen en werd dus vooral voor de training gebruikt. Tegenwoordig is dit het meest gebruikte wapen.

 De sabel tenslotte is een cavaleriewapen. Je ziet dit wapen veel bij officiële gelegenheden waarbij legerofficieren aanwezig zijn. De sabel wordt ook door de officieren bij de schutterijen gebruikt.

 Spelregels met betrekking tot trefvlak

 Bij schermen gelden een aantal regels. Een daarvan is dat er slechts een bepaald gedeelte van het lichaam als geldig trefvlak wordt gezien. Dit is meteen een van de belangrijkste oorzaken voor het verschil tussen de wapens.

 De sabel is zoals gezegd een oud cavaleriewapen. Daarom is dit wapen bedoeld om ermee te kunnen steken als ook om te kunnen slaan. Sabel is dan ook het enige slagwapen bij het schermen, met de andere twee wapens kan een slag geen geldige treffer opleveren. Omdat het een cavaleriewapen is, kan daaruit afgeleid worden dat alles boven het middel als geldig trefvlak is gedefinieerd. Immers de sabel wordt veelal vanaf het paard gebruikt en dan is het niet zinvol om op de benen van de tegenstander te mikken.

 De floret is een wapen bedoeld als trainings- en steekwapen. Het belangrijkste waarop getraind wordt is precisie en het zo snel mogelijk doden van de tegenstander. Vandaar dat de romp het enige trefvlak is omdat daar het hart en andere vitale organen te vinden zijn. Bovendien is het meteen het deel van het lichaam dat het moeilijkst te raken is aangezien de arm met het wapen zich ervoor bevindt. Het hoofd is geen trefvlak omdat de floret als trainingswapen is bedoeld en het aanleren van precisie niet gediend is als het hoofd ook trefvlak is.

 De degen tenslotte is een steekwapen en om deze reden geldt hier dat het hele lichaam van kop tot teen trefvlak is. De reden hiervoor is dat de degen een duelleerwapen was. Bij het duel ging het erom de tegenstander zoveel mogelijk schade toe te brengen. Alles wat geraakt kon worden, was dan ook mooi meegenomen.

 Overige belangrijke spelregels

 Regels met betrekking tot veiligheid:

·        tijdens een partij mag je nooit een masker afzetten;

·        tijdens een partij nooit omdraaien omdat de achterkant van het masker open is.

 Regels met betrekking tot het recht van aanval:

·        bij sabel en floret geldt dat indien er treffers worden gemaakt, degene die als eerste is begonnen met een aanvallende beweging (gestrekte arm) een punt krijgt als de tegenstander deze aanval niet eerst afweert en dan pas een tegenaanval, ook wel riposte genaamd, maakt.

·        Bij degen geldt het recht van aanval niet. Hier kunnen dan ook twee punten tegelijkertijd worden gemaakt (coup double).